Orbia Advance Corporation,S.A.B. de C.V.错过收入

财报2020-02-27 21:11MXCHF.US

Orbia Advance Corporation,S.A.B. de C.V. (OTCPK:MXCHF):第四季度净收入为3000万美元。

收入$ 1.64B(同比-3.0%) 错失$ 40M.

密码重置成功
立即登录
立即登录
新手机验证即注册,注册即代码同意
用户协议隐私政策
立即登录
设置密码