Provident Financial EPS亏损0.11美元,超过收入

财报2020-04-30 20:11PFS.US

Provident Financial(NYSE:PFS):第一季度GAAP每股收益为0.23美元 错失$ 0.11.

收入为8,901万美元(同比增长2.1%) 击败$ 105万.

密码重置成功
立即登录
立即登录
新手机验证即注册,注册即代码同意
用户协议隐私政策
立即登录
设置密码