Grupo Aeroportuario del Centro Norte每股收益突破$ 0.02,胜于收益

财报2020-02-14 06:40OMAB.US

Grupo Aeroportuario del Centro Norte(NASDAQ:OMAB):第四季度GAAP EPADS为0.82美元 击败$ 0.02.

Ps.2.26B的收入(同比增长11.9%) 击败$ 280M.

密码重置成功
立即登录
立即登录
新手机验证即注册,注册即代码同意
用户协议隐私政策
立即登录
设置密码