Forward Industries报告第一季度业绩

财报2020-02-15 05:05FORD.US

Forward Industries(NASDAQ:FORD):第一季度GAAP每股收益为-0.01美元。

收入839万美元(同比17.6%)

Shares +14.04%.

密码重置成功
立即登录
立即登录
新手机验证即注册,注册即代码同意
用户协议隐私政策
立即登录
设置密码